Chceš vědět jaký je?

Chceš-li vědět jaký je, zeptej se písmen a čísel. Atlantská Kabala dává odpovědi na spoustu otázek.

Snad ještě před vánoci jsem slíbila na fb, že Andreje Babiše a Marka Ztraceného rozeberu za pomocí čísel a písmen, a napíšu co zjistím.

Možná to bude zajímat i vás. Jak to tak bývá, některé aspekty u výrazných osobností jsou stejné. Pak je zajímavé podívat se kdo kterou polaritou žije.

Každý z nás má možnost jít svou cestu ve světle nebo žít stínový strom svého života. To jsem viděla před lety na kurzu, kdy se porovnávala kabala Václava Havla a Nikolae Ceauseska. Světlo X stín.

Tak tedy Andrej Babiš 2.9. 1954

Je výrazná osobnost i podle Kabaly, to se mu nedá upřít. Dost možná ani přímočarost. Ovšem vědomí vlastní zodpovědnosti? No to teda nevím.

Co dál o něm říká Kabala?

Vítězit za pomoci harmonie.

Ptám se umí to? Pokud ano, pak já to vážně nevidím.

Vraťme se i k rozboru jeho jména.

zdroj pixabay

Tady je tolik aspektů, které by měly značit spojení s vesmírem, s vlastní duší, že jsou jen dvě možnosti – jedinec s velkými spirituálními schopnostmi, velmi laskavý a podporující, dar pro všechny anebo… no doplňte si sami co si představíte.

Jedeme dál

Jeho dary: Cílevědomost, i tady je laskavý aspekt – jsem podporující a chápající. Chápu, že to co dělám ovlivňuje životy všech, protože jsem toho součástí a dotáhnu to do naprostého konce. (Opět, má to trochu jinak. Jeho slova: „Já nikdy neodstoupím“- věřte mu.)

Co se sem přišel naučit – nehrát hry, nejsme na divadle, a proto se učí autenticitu. Učí se také mít radost ze života a nebýt chaotický a zmatkářský. Učí se tvořit vše z lásky, empaticky.

Jde cestou materiálního stromu, která pokud je ve světle, znamená lásku k bližní a jako stínový strom života je zde egoismus. Je to cesta mezi řádem a leskem.

Opět – potenciál by tu byl.

Další cesta je mezi poznáním a strukturovanou aktivitou. Co si za tím představit? Člověka, který tvoří, tvoří v souladu se záměrem, skrz důvěru ve Zdroj (v Boha). Pokud to neumí, pak není schopný žádné spolupráce, neumí se obracet na druhé v důvěře v jejich názory, schopnosti. Tito lidé mají tendenci se vymezovat vůči všemu a všem.

Ba co víc, další z cest ukazuje, že je na cestě ducha, světla. Je zde hledaní společných cest a kompromisů. Máte pocit, že něco z toho už pochopil?

I ve svém spirituálním stromě jde stínem – Riziko, riziko a strašení. Nikde nevidím důvěru, kterou by mohl přinášet. Ano odvážné činy, to on dělá, ale nevnímám tu domýšlení důsledků.

Pokud jdeme svým stínem, pak si koledujeme o zdravotní potíže. Jak je na tom pan premiér vážně nevím. Co všechno by se mohlo u něj projevit sem raději psát nebudu, nevím jestli se to smí. I když tady si teď všichni vykládají zákony podle toho jak se jim hodí a nějaké GDPR je tu všem pro smích.

A Marek Ztracený?

Co nám poví Kabala o tomto muži? Marek Ztracený je umělecké jméno, takže se zde může občas projevit rozpor, tenhle pán totiž určitě ztracený není.

Pokud jde o rozbor jeho pravého jména, dozvíme se, že má v sobě dostatek harmonie a měl by umět propojovat hmotu i spirituální svět. Je to jen o míře, v jaké tohle bude dělat. I tady je sebedůvěra, ale trochu jinak, je zde vědomí vlastní zodpovědnosti a vnímání spravedlnosti jako něčeho, co nás přesahuje. Není to totiž spravedlnost lidská, ale ta božská. Možná si pod tím představíte tolikrát omílaný zákon karmy, ale těch kosmických zákonů je mnohem víc, o nich možná někdy jindy.

zdroj wikipedie

 Tady už se projevuje v darech i struktura, řád, pochopení pro druhé.

Učí se všem zákonům stvoření, a tak mu možná občas nedojde, že co zaseje taky sklidí. Díky jménu se mu lépe pracuje s velkou učební úlohou, kdy by se měl naučit, že při pohledu na to, co je a není spravedlivé se nemá nechat ovlivňovat autoritami.

A co materiální strom života a cesty v něm?

Když jsem vše spočítala, pochopila jsem, proč v jeho textech je tolik propojujících a motivačních slov. On naslouchá svému vnitřnímu hlasu a nechá se vést. Žije podle motta: Co chcete, aby druzí činili Vám, dělejte Vy jim.

Další cestu má stejnou jako Babiš – cesta mezi poznáním a strukturovanou aktivitou. Já myslím, že právě tady je vidět ten diametrální rozdíl v přístupu (já vím není vládní činitel, ale i tak). Tady je vnímání že někam patřím, na rozdíl od Babiše, kde cítím jeho osamělost.

On ví, že je mu dán dar tvořit, a tak vznikají texty (hmota) s naladěním na náš zdroj a ukazující cestu. A tak nejspíš jde v souladu i s další cestou a důvěřuje svým schopnostem, sám sobě i světu.

Pokud se podíváme na spirituální strom života tak tolik aspektů, které ho vedou k napojení na duši a ke svobodnému smýšlení, jsem vážně dlouho neviděla.

Čarodějka na plný úvazek. Pečují o tělo i duši. Dotekem, vůní, homeopatiky, slovem. Díky svým znalostem a schopnostem pomohu i vám na cestě ke zdraví a spokojenosti.